کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

تاریخ بروز رسانی : 1398/11/06

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
سازمان مربوطه :پژوهشگاه مواد و انرژی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02636280056
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :این دستگاه برای مواد قابل تبدیل به گاز و ترجیحا مواد الی می باشد و مواردیکه نقطه جوش معین نیست یا در مخلوط آنها آب موجود است، قابل اندازه گیری نیست.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین اجزا ------ بسته به نمونه

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مخلوط با اجزا شناخته شده هر نمونه توسط آزمايشگاه 1200000
مخلوط با اجزا ناشناخته شده هر نمونه توسط آزمايشگاه 2000000
شناسایی اجزا با تعیین درصد توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:30 شنبه تا چهارشنبه
یکشنبه 8:00 15:30
دوشنبه 8:00 15:30
سه شنبه 8:00 15:30
چهارشنبه 8:00 15:30
تجهیزات جانبی این دستگاه : پمپ خلا- گاز هلیوم با خلوص بالا- انواع ستون کروماتوگرافی- کامپیوتر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محبوبه بنی فاطمی كارشناس 02636280056