دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

تاریخ بروز رسانی : 1396/07/27

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :ساختار , اندازه , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :03538251358 
عنوان دستگاه :Scanning Tunneling Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی اندازه و ساختار نمونه nm 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تصویربرداری ار نانو ذرات توسط آزمايشگاه 400000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:00 14:30
یکشنبه 7:00 14:30
دوشنبه 7:00 14:30
سه شنبه 7:00 14:30
چهارشنبه 7:00 14:30
پنجشنبه 7:00 13:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سید مصطفی میرخلیلی كارشناس 03538251358