دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

تاریخ بروز رسانی : 1401/04/01

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :44787720-40
عنوان دستگاه :Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح ویژه مترمربع بر گرم 2 nano

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ایزوترم های جب و واجذب( 10 نقطه ای) توسط آزمايشگاه 2500000
اندازه گیری سطح ویژه به روش BET یا لانگمویر توسط آزمايشگاه
اندازه گیری حجم میکروپورها با استفاده از متد Tplot، MP plot، توسط آزمايشگاه
اندازه گیری توزیع حفرات در مزوپورها با روش Cl، Dh یا BJH توسط آزمايشگاه
اندازه گیری ایزوترم های جب و واجذب(16 نقطه ای) توسط آزمايشگاه 3000000
اندازه گیری ایزوترم های جب و واجذب(28 نقطه ای) توسط آزمايشگاه 3500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ندا اکبری مبارکه كارشناس 44787720-40