طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/17

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :02144862778
عنوان دستگاه :X-Ray Fluorescence Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :عدم پذیرش نمونه های مایع
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز XRF توسط آزمايشگاه 2200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:30 18:00
یکشنبه 8:30 18:00
دوشنبه 8:30 18:00
سه شنبه 8:30 18:00
چهارشنبه 8:30 18:00
پنجشنبه 8:30 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : سیستم خنک کننده, آماده سازی نمونه, دستگاه قرص ساز (پرس)
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهرا خیریه كارشناس 02144862778
سعدی پورعلی كارشناس 02144862778
رضا شوندی كارشناس 02144862778