دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

تاریخ بروز رسانی : 1400/08/04

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :026-34764050
عنوان دستگاه :Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :نمونه های جامد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
قطر حفره nm 0.0001
حجم حفره سي سي بر گرم و آنگسترم 0.0001
سطح فعال مترمربع بر گرم 0.0001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری سطح فعال و تخلخل توسط آزمايشگاه 3000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه پیش آماده سازی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سارا بشکوفه كارشناس 026-34764050
زهرا صدقی قره چشمه كارشناس 026-34764050