دستگاه سنجش اندازه ذرات

تاریخ بروز رسانی : 1399/12/06

شماره تماس آزمایشگاه :026-32106000
عنوان دستگاه :Particle Size Analyzer 
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:نمونه می‌بایست در محدوده ابعادی 20 نانومتر تا 2000 میکرون باشد در غیر

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ابعاد ذرات µm 20 نانومتر-2000 میکرون

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه‌گیری دانه‌بندی ذرات درمحدوده ابعادی 20 نانومتر تا 2000 میکرون - نمونه توسط آزمايشگاه 700000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
یکشنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
دوشنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
سه شنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
چهارشنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
تجهیزات جانبی این دستگاه : متفرق کننده ذرات خشک, متفرق کننده ذرات تر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
درنا پیروزان کارشناس ارشد 026-32106000