میکروسکوپ نوری

شماره تماس آزمایشگاه :031-6692836
عنوان دستگاه :Optical Microscope
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه nm --

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
بزرگنمایی نمونه ها در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 14:00
یکشنبه 7:30 14:00
دوشنبه 7:30 14:00
سه شنبه 7:30 14:00
چهارشنبه 7:30 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نسیم دانا -------- 031-6692836
لاله رفیعی -------- 031-6692836