الکتروفورز 

تاریخ بروز رسانی : 1398/09/04

شماره تماس آزمایشگاه :031-6692836
عنوان دستگاه :Electrophoresis 
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
باند DNA bp( واحد بازی) ----

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
الکتروفورز DNA توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 14:00
یکشنبه 7:30 14:00
دوشنبه 7:30 14:00
سه شنبه 7:30 14:00
چهارشنبه 7:30 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
لاله رفیعی -------- 031-6692836
هاجر ناجی -------- 031-6692836