طیف سنج پراش پرتو ایکس

شماره تماس آزمایشگاه :026-32106000
عنوان دستگاه :X-Ray Diffraction Spectrometer 
زمینه های کاربردی :ساير
محدودیت های دستگاه :عدم توانائی در آنالیز محلول‌های آلی
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز کمی - نمونه ------ -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز کمی - نمونه توسط آزمايشگاه 400000
طیف و تفسیر - نمونه توسط آزمايشگاه 200000
آنالیز HTK - تهیه الگو توسط آزمايشگاه 200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
یکشنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
دوشنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
سه شنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
چهارشنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
تجهیزات جانبی این دستگاه : کوره گرافیتی , سیستم هایدراید
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
بهروز کریمی شهرکی دکتری 026-32106000