دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

شماره تماس آزمایشگاه :031-6692836
عنوان دستگاه :Real Time Polymerase Chain Reaction
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ژن ng ng

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انجام واکنش PCR در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 14:00
یکشنبه 7:30 14:00
دوشنبه 7:30 14:00
سه شنبه 7:30 14:00
چهارشنبه 7:30 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
لاله رفیعی -------- 031-6692836