میکروسکوپ معکوس

شماره تماس آزمایشگاه :031-6692836
عنوان دستگاه :Inverted Microscope
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی مورفولوژی پاسكال -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مشاهده سلول و میکروارگانیسم در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 14:00
یکشنبه 7:30 14:00
دوشنبه 7:30 14:00
سه شنبه 7:30 14:00
چهارشنبه 7:30 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نسیم دانا -------- 031-6692836