دستگاه اندازه گیر سطح صدا

تاریخ بروز رسانی : 1396/08/01

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :03538251358 
عنوان دستگاه :Sound Level Meter 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری صدای محیط توسط آزمايشگاه 193000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:00 14:30
یکشنبه 7:00 14:30
دوشنبه 7:00 14:30
سه شنبه 7:00 14:30
چهارشنبه 7:00 14:30
پنجشنبه 7:00 13:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي