میکروسکوپ استریو

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/20

شماره تماس آزمایشگاه :67641231-67641232
عنوان دستگاه :Stereo Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :- کم بودن میدان دید CCD متصل به کامپیوتر نسبت به تصویر ایجاد شده در دو چشمی میکروسکوپ - میدان دید وسیع تا قطر حدود 10 سانتیمتر
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه تصویر ماکروسکپی Pixel (Voxel) تا بزرگنمایی 180 برابر

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ماکروگرافی توسط آزمايشگاه 5000000
ماکروگرافی جوش برای هر مقطع توسط آزمايشگاه 4000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 17:00
یکشنبه 8:00 17:00
دوشنبه 8:00 17:00
سه شنبه 8:00 17:00
چهارشنبه 8:00 17:00
پنجشنبه 8:00 13:00 پذیرش نمونه
تجهیزات جانبی این دستگاه : یک عدد لامپ اضافی برای نوردهی یکنواختتر بر روی سطح مورد بررسی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شیرین طایفه حاج حسینی خامنه كارشناس 67641231-67641232
مریم معافی كارشناس 67641231-67641232