میکروسکوپ الکترونی روبشی

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/20

شماره تماس آزمایشگاه :67641231-67641232
عنوان دستگاه :Scanning Electron Microscope
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :فقط اندازه گیری عناصر سنگین تر از آلومینیوم امکان پذیر می باشد. - سطح مورد بررسی نمونه باید دارای هدایت الکتریکی باشد در غیر اینصورت سطح مزبور توسط لایة نازکی از طلا پوشش داده می‌شود
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان عناصر موجود در مواد و فازها درصد تا دهم درصد
ریزساختار مواد و قطعات Pixel (Voxel) تا بزرگنمایی 100000 برابر

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
بررسی با میکروسکوپ الکترونی SEM (هر دقیقه) توسط آزمايشگاه 200000
شکست نگاری (بررسی سطوح شکست نمونه های فلزی) توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 17:00
یکشنبه 8:00 17:00
دوشنبه 8:00 17:00
سه شنبه 8:00 17:00
چهارشنبه 8:00 17:00
پنجشنبه 8:00 13:00 پذیرش نمونه
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه پوشش دهی طلا
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شیرین طایفه حاج حسینی خامنه كارشناس 67641231-67641232
رضا رحمانی كارشناس 67641231-67641232