دستگاه ریسندگی مذاب

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/20

شماره تماس آزمایشگاه :67641231-67641232
عنوان دستگاه :Melt spinning
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :حداکثر دمای مذاب و وزن آلیاژ در هر آزمایش مذاب ریسی به ترتیب 1500 درجه سانتیگراد و 15 گرم می باشد.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تولید نوارهای نازک آمورف و نانوکریستالین µm ضخامت نوارها 20-50 میکرومتر می باشد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ذوب القایی و آلیاژسازی تا وزن 60 گرم در کوره القایی تحت اتمسفر گاز آرگن توسط آزمايشگاه 30000000
مذاب ریسی نوارهایی به ضخامت 50- 20 میکرومتر و عرض 2-1 میلیمتر توسط آزمايشگاه 50000000
ریخته ریسی فویلهایی به ضخامت 50- 20 میکرومتر و عرض 20-2 میلیمتر توسط آزمايشگاه 60000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 09:00 16:00
یکشنبه 09:00 16:00
دوشنبه 09:00 16:00
سه شنبه 09:00 16:00
چهارشنبه 09:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : ذوب القایی و آلیاژسازی تحت گاز محافظ
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سیما میرزایی استاديار 67641231-67641232