طیف سنج پراش پرتو ایکس

تاریخ بروز رسانی : 1399/05/01

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه اصفهان
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :031-37932900
عنوان دستگاه :X-Ray Diffraction Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ذرات بلورین nm 1
فاصله صفحات بلوری آنگستروم 1
غلظت فاز بلورین درصد 5

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهیه طیف XRD و تعیین فازهای نمونه توسط آزمايشگاه 900000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:30 13-13:30 نماز و ناهار
یکشنبه 8:00 15:30 13-13:30 نماز و ناهار
دوشنبه 8:00 15:30 13-13:30 نماز و ناهار
سه شنبه 8:00 15:30 13-13:30 نماز و ناهار
چهارشنبه 8:00 15:30 13-13:30 نماز و ناهار
تجهیزات جانبی این دستگاه : بازتاب سنج پرتو ایکس
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مرضیه اکبری کلرتانی كارشناس 031-37932900