دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1394/08/17

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه لرستان
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :066-33120665
عنوان دستگاه :Atomic Force Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات: می تواند علاوه بر تصویر دو بعدی ،تصویر سه بعدی نیز از سطوح فراهم کند

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ذرات در حد نانو ومیرو nm 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تصویر برداری از نمونه و دادن اطلاعات توپو گرافی نمونه توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
یکشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
عبدالرحمان سواری دکتری 066-33120665