طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/30

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :02185692605-02185692610
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :محدودیت فرکانس دستگاه ( cm-1 400-4000 ) -ناحیه IR متوسط
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عبور و جذب Transmittance(T%) 0.1%T

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین ساختار ملکولی و اندازه گیری قابلیتهای دیگر دستگاه مثل جذب . مشتق و غیره برای نمونه های جامد توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 12:00
یکشنبه 8:00 12:00
دوشنبه 8:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : سل نمکی ساده, سل نمکی تزریقی, وسایل ساخت نمونه جامد, نرم افزار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مطهره عسگری کی آباد كارشناس 02185692605-02185692610