کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1400/04/20

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :02185692605-02185692610
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :تنها برای نمونه های محلول و یا قابل حل مورد استفاده می باشد.
توضیحات:نمونه باید محلول باشد و متناسب با نوع نمونه٬ نوع ستون و نوع دتکتور ان

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت mV +-0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز کیفی و کمی نمونه های حقیقی توسط آزمايشگاه 3000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 17:00
یکشنبه 8:00 17:00
دوشنبه 8:00 17:00
سه شنبه 8:00 17:00
چهارشنبه 8:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
زهرا طالب پور دانشيار 02185692605-02185692610