کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/23

خاصیت قابل اندازه گیری :بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :05137112788
عنوان دستگاه :Denaturing High Pressure Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تشخیص جهش در بیونوکلئیک ها درصد -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تشخیص جهش توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
پنجشنبه 8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : ساير