دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/23

خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :05137112788
عنوان دستگاه :Transmission Electron Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :نمونه های با ضخامت کمتر از 100 نانومتر
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ذره nm -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهیه تصویر توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
پنجشنبه 8:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي