دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

تاریخ بروز رسانی : 1401/10/19

خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :05137112788
عنوان دستگاه :Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Sulfur & Oxygen Elemental Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
در صد عناصر C.H.N.S درصد -

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
پنجشنبه 8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : نياز به كاليبراسيون