دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

تاریخ بروز رسانی : 1401/10/18

خاصیت قابل اندازه گیری :ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :05137112788
عنوان دستگاه :Flow Cytometer
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شمارش سلولی درصد -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ایمونوفنوتایپ توسط آزمايشگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد ملایکه نیکوئی کارشناس ارشد 05137112788