رئومتر

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه اصفهان
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :031-37932900
عنوان دستگاه :Rheometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فرکانس Hz 100

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
خواص رئولوژی مواد پلیمری و ژل توسط آزمايشگاه 800000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:30
یکشنبه 8:00 15:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه نصیرایی كارشناس 031-37932900