دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

تاریخ بروز رسانی : 1401/12/16

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :ساختار , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :038-33361010
عنوان دستگاه :Real Time Polymerase Chain Reaction
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
بیان ژن توسط آزمايشگاه 2000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:45
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نوشا ضیاء جهرمی دکتری 038-33361010