دستگاه اندازه گیری پتاسیل زتا

تاریخ بروز رسانی : 1401/11/18

شماره تماس آزمایشگاه :31325141-034
عنوان دستگاه :Zeta Potential Analyzer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پتاسیل زتا V -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین پتاسیل زتا توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه پتانسیل زتا
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
آیلین ارسنجانی مربی 31325141-034