طیف سنج جذب اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1401/10/10

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه جیرفت
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :43347061-41233000-034
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت عناصر سنگین ppm در حد استاندارد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
قرائت عناصر آهن، مس، روی، منگنز، کلسیم، منیزیم، سرب، کادمیوم، کبالت در خاک، گیاه، پساب، سنگ و رسوبات توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهدیه حیدری قرائی کارشناس ارشد 43347061-41233000-034