آون

تاریخ بروز رسانی : 1401/12/16

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه خاک، آب و گیاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :52510520-051
عنوان دستگاه :Oven
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین درصد اشباع خاک- خشک کردن گل اشباع در دمای 105تا110 درجه سانتی گر درصد مثبت منفی 5 درجه (+-5درجه )

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
خشک کردن نمونه های مربوطه توسط آزمايشگاه 285000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نغمه نقش بندی کارشناس ارشد 52510520-051
سید مجتبی لایق خویدکی كارشناس 52510520-051