آون

تاریخ بروز رسانی : 1401/04/05

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه شهرکرد
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :32321623-038
عنوان دستگاه :Oven
زمینه های کاربردی :كشاورزي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رطوبت درصد رطوبت 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
خشک کردن / ضد عفونی کردن نمونه ها توسط آزمايشگاه 400000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رضا حسین پور کارشناس ارشد 32321623-038