دستگاه گرماسنج بمبی

تاریخ بروز رسانی : 1401/04/05

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه شهرکرد
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :32321623-038
عنوان دستگاه :Bomb Calorimeter
زمینه های کاربردی :پزشكي , كشاورزي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کالری Cal/K 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین ارزش کالری نهایی نمونه های مایع و جامد توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رضا حسین پور کارشناس ارشد 32321623-038