هات پلیت و همزن مغناطیسی

تاریخ بروز رسانی : 1401/03/21

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرجع
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :35344081-076
عنوان دستگاه :Magnetic Hotplate Stirrer
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
همزدن همراه با گرمایش درجه سانتیگراد -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
همزدن همراه با گرمایش توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
جمیله زارع پیرحاجی دکتری 35344081-076