دستگاه تبخیر کننده چرخان

تاریخ بروز رسانی : 1401/03/21

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرجع
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :35344081-076
عنوان دستگاه :Rotary Evaporator
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تبخیر تحت خلا درجه سانتیگراد ندارد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تبخیر تحت خلا توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
جمیله زارع پیرحاجی دکتری 35344081-076