آسیاب دیسکی

تاریخ بروز رسانی : 1401/02/06

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :41526000-034
عنوان دستگاه :Disk Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پودر کردن µm -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
پودر کردن مواد تا زیر 100 میکرون توسط آزمايشگاه 500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 7:00 7:00
جمعه 7:00 7:00 24 ساعته در حال ارائه خدمات می باشد
7:00 7:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حسن محمودی میمند كارشناس 41526000-034
سید حمید رضا حسینی فارق كارشناس 41526000-034
پژمان نوری نسب کارشناس ارشد 41526000-034
میثم صفی پور كارشناس 41526000-034
مسعود محمودی مومن ابادی كارشناس 41526000-034