دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

تاریخ بروز رسانی : 1399/03/10

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی , شیمیایی
شماره تماس آزمایشگاه :083-34274613
عنوان دستگاه :Melting Point Meter
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نقطه ذوب درجه سانتیگراد 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری نقطه ذوب توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه شاه رضایی مربی 083-34274613