دستگاه هضم کجلدال

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/29

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تغذیه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :38002417-051
عنوان دستگاه :Kjeldahl Digestion
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سنجش میزان نیتروژن (پروتئین موجود در مواد غذایی) gr در حد گرم

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین میزان پروتئین مواد غذایی توسط آزمايشگاه 3000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ریحانه فریدنیا کارشناس ارشد 38002417-051
شیوا ادیبی کارشناس ارشد 38002417-051