دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/29

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تغذیه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :38002417-051
عنوان دستگاه :Polymerase Chain Reaction
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تکثیر و شناسایی مولکولی رشته‌های DNA و RNA خارج شده از نمونه‌ها با تو درجه سانتیگراد در حد سانتیگراد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تکثیر و شناسایی مولکولی رشته‌های DNA و RNA خارج شده از نمونه‌ها با توجه به رشته‌های الگوی موجود در دستگاه PCR توسط آزمايشگاه 2000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شیوا ادیبی کارشناس ارشد 38002417-051