دستگاه سنجش پایداری اکسایشی روغن‌های طبیعی و چربی‌ها

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/29

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تغذیه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :38002417-051
عنوان دستگاه :Oxidation Stability Tester of Natural Fats and Oils
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری پایداری اکسیداتیو روغن ها و چربی ها در مقابل اکسیداسیون µS/cm در حد 10 میکرو ثانیه بر سانتیمتر

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری پایداری اکسیداتیو روغن ها و چربی ها در مقابل اکسیداسیون توسط آزمايشگاه 2000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ریحانه فریدنیا کارشناس ارشد 38002417-051
شیوا ادیبی کارشناس ارشد 38002417-051