کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :03145914093
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :pH نمونه بین 4 تا 8 تنظیم شده باشد. نمونه های مایع حداقل 5 میلی لیتر و نمونه های جامد حداقل 2 گرم باشد.(در صورت نیاز به منحنی کالیبراسیون مقدار نمونه درخواستی افزایش می یابد.)
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت - درصد خلوص ppm-ppb ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
نمونه دارای بافت ساده توسط آزمايشگاه 2000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه 9:00 15:00 نمونه تا قبل از روز سه شنبه بایستی به آزمایشگاه ارسال شده باشد.\r\nاگر مجموع نمونه های ارسالی از درخواست کننده های متفاوت کمتر از 5 باشد، آنالیز به زمان دیگری موکول خواهد شد.
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فهیمه ستوده پورحسن دکتری 03145914093