کروماتوگراف گازی

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :03145914093
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :نمونه نبایستی به هیچ عنوان دارای آب باشد.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت-درصد خلوص µV ppm
غلظت-درصد خلوص Hz ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
نمونه با بافت ساده توسط آزمايشگاه 2000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه 9:00 15:00 نوع ترکیب نمونه بصورت کلی مشخص باشد.\r\nمحلول سازی در آزمایشگاه انجام می شود. \r\nنمونه های جامد حداقل دو گرم و نمونه های مایع حداقل 5 میلی لیتر.
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فهیمه ستوده پورحسن دکتری 03145914093