طیف سنج نوری

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03145914093
عنوان دستگاه :Spectrophotometer
زمینه های کاربردی :علوم پايه
محدودیت های دستگاه :محدوده اندازه گیری 200-800 نانومتر اندازه گیری نمونه های جامد انجام نمی شود.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت- طول موج بیشینه Absorbance ppm
غلظت- طول موج بیشینه Transmittance(T%) ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری غلظت و طول موج بیشینه توسط آزمايشگاه 400000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه 9:00 15:00 با توجه به تعداد درخواستها ممکن است در روزهای دیگر هفته نیز انجام شود.
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فهیمه ستوده پورحسن دکتری 03145914093