دستگاه سنجش شیر

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/23

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه صنایع غذایی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :52294958-051
عنوان دستگاه :Milk Analyzer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترکیبات موجودد در شیرخام و فرآورده های لبنی درصد 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ترکیبات موجود در شیر و فرآورده های لبنی توسط آزمايشگاه 2500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمود فیروزی مقدم دکتری 52294958-051