دستگاه آزمون سایش لس آنجلس

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/27

شماره تماس آزمایشگاه :33334233-074
عنوان دستگاه :Los Angeles Abrasion Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
افت وزنی مصالح در مقابل سایش درصد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری افت وزنی مصالح در مقابل سایش توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه تعیین افت وزنی در مقابل سایش
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
اردشیر قلم فرسا كارشناس 33334233-074
محمد رضا خداشناس کارشناس ارشد 33334233-074