دستگاه آزمون فیلتر سیستم تهویه

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/02

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه فیلتراسیون
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33932069-031
عنوان دستگاه :Air Conditioning Filter Testing System
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
راندمان درصد 0.5
ظرفیت mg 0.5

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انجام آزمون کامل فیلتر هوای توربین توسط آزمايشگاه 240000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مجتبی سعادت پور کارشناس ارشد 33932069-031