آسیاب غلطکی

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/29

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :37774874-026
عنوان دستگاه :Roll Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ورق خام لاستیکی میلیمتر 0.5 mm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهیه ورق های خام لاستیکی و کامپاندینگ توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
09:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهران خداپرست کارشناس ارشد 37774874-026
ایرج فرامرزی کارشناس ارشد 37774874-026
سعید تقوی کارشناس ارشد 37774874-026