دستگاه عیب یاب جریان گردابی (ادی کارنت)

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/07

شماره تماس آزمایشگاه :35501829-011
عنوان دستگاه :Eddy Current Flaw Detector
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:آزمون جریان گردابی با هدف تعیین خواص مختلف ماده (فلزات) به صورت پرتابل

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
Pe(w) W -
Frequency Hz -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین خواص مختلف ماده، تخمین عمر باقیمانده، بازرسی کیفی و غیره به صورت نمونه توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 20:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : پراب های مختلف
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مجید عباسی دکتری 35501829-011
مسعود اسماعیل زاده کارشناس ارشد 35501829-011