دستگاه عیب یاب فراصوت

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/07

شماره تماس آزمایشگاه :35501829-011
عنوان دستگاه :Ultrasonic Flaw Detector
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:انجام آزمون های غیر مخرب فراصوتی در محل

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی عیوب موجود در مغز قطعه میلیمتر 0.01
سرعت صوت M/S 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آزمون التراسونیک پرتابل توسط آزمايشگاه 1700000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 20:00 امکان ارائه خدمات در روزهای تعطیل نیز با هماهنگی فراهم می باشد.
تجهیزات جانبی این دستگاه : پراب عمودی, پراب عرضی, پراب دایروی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مجید عباسی دکتری 35501829-011
مسعود اسماعیل زاده کارشناس ارشد 35501829-011