ضخامت سنج دیجیتالی

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/25

شماره تماس آزمایشگاه :7-33235004-034
عنوان دستگاه :Digital Thickness Gauge
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ضخامت رنگ میلیمتر -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین ضخامت رنگ توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه ضخامت سنج دیجیتال
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمدرضا گهرگزی كارشناس 7-33235004-034