دستگاه آزمون کشش

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/25

شماره تماس آزمایشگاه :7-33235004-034
عنوان دستگاه :Tensile Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین مقاومت کششی میلگرد پاسكال -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین مقاومت کششی میلگرد و فلزات توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه کشش 60 تنی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمدرضا گهرگزی كارشناس 7-33235004-034
رضا معینی تكنسين 7-33235004-034