دما و رطوبت سنج

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/03

خاصیت قابل اندازه گیری :اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :33447029-076
عنوان دستگاه :Thermo-Hygrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رطوبت درصد ±5 %
دما درجه سانتیگراد ±1 °C

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری دما و رطوبت محیط آزمون و ثبت آن در گزارش آزمون توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:30 14:30 از شنبه تا پنج شنبه در تایم اداری می باشد.
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مرجان نظری كارشناس 33447029-076
غزال صدفی كارشناس 33447029-076