آسیاب بیدمیل

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/16

شماره تماس آزمایشگاه :32740555-026
عنوان دستگاه :Bead Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :48 نمونه در واحد زمان امکانپذیر است
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پودر کردن برگ و بذر شدت (Count/sec) 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
پودر کردن برگ گیاه و بذر برای استخراج DNA توسط آزمايشگاه 5000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
لیلا صادقی اذغان كارشناس 32740555-026
اکرم غفاری كارشناس 32740555-026